Eljárásrend a gasztroenterológiában a COVID-19 járvány idején

Nyomtatás

MGT Körlevél
--------------------

Itt küldjük Dr. Wittmann Tibor professzor úr levelét és a két mellékeltet.
MGT Állandó Iroda

---------------------

Tisztelt Tagozat,Tanács, Szalay Ferenc professzor Úr, MGT ÁllandóIroda!

Mellékelem levelemhez azt az eljárásrendet, mely az endoszkópos vizsgálatok indikációját, s vizsgálat végzésének követelményeit fogja össze, s valóban az Endoszkópos Szekció néhány kiváló munkatársaállította össze. Az MGT körlevelében megjelent a tegnap esti változat.
Figyelembe véve és ismételten átnézve az 52/2006.EüM. rendeletet, azindikációs kört ki kellett bővíteni a krónikus gyulladásos bélbetegségek speciális esetével. Ezt egyeztettem a rendelkezésre álló rövid idő alattSzepes Zoltán tanár úrral, s támogatta Molnár Tamás professor úr is.
Ezta végső változatot küldtem el a miniszter úrnak, a határidő nem adotttöbb egyeztetési lehetőséget.
A változással csak biztonságosabb lett azeljárási rend.

Miniszter úrnak küldött levelemhez mellékeltem Molnár Tamás professzorúr állásfoglalását az IBD-s betegek biológiai terápiáját illetően ajelenlegi járvány kapcsán, így az is hivatalos állásfoglalássá vált.
Mindkét dokumentum a mellékletben megtalálható. Kérem Szalay professzorurat és az Állandó Irodát, hogy a- "A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának SARS-CoV-2 járványügyi vészhelyzetiprotokoll javaslata az endoszkópos ellátásra vonatkozóan" -miniszterúrnak megküldött végleges változatát szíveskedjen az MGT tagjainakmegküldeni, s más szakmai társaságokhoz hasonlóan a honlapon elhelyezni.
EZT a verziót hagytam jóvá mint a Tagozat elnöke, ez a hivatalos,jogilag is érvényes eljárásrend.
Minden, hivatalosnak szánt állásfoglalás igényli a Tagozat és annakelnöke egyetértését.

Üdvözlettel: Wittmann Tibor

Csatolások
mgt_endoszkopos_szekcio_jarvanyugyi_veszhelyzeti_protokoll_2020_2.pdf
szakmai_allasfoglalas_a_gyulladasos_belbetegek_biologiai_kezeleserol_covid_19__idejen.docx